2 responses to “Walker front

  1. Oerhört stilig! Och rolig!

    En kommentar är om du riktade om högerarmen så att klon siktade uppåt så skulle förarens arm och maskinens arm avspegla varandra (den högra är perfekt riktad redan), vilket skulle bättra på illusionen att det är den lille killen som styr… Är armen limmad? 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s